Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

Veřejné závazky poskytovaných sociálních služeb


Veřejný závazek odlehčovací služby - SENIOR B


Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.
Odlehčovací služba má umožnit  pečujícím osobám odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit. 


Komentář:
• jedná se o situaci, kdy pečující osoba např. odjíždí na dovolenou, je dlouhodobě nemocná (hospitalizována v nemocnici, pobývá v lázních), provádí stavební úpravy v domě/bytě  atd.,
•  jedná se o situaci, kdy senior či zdravotně postižená osoba, např. důsledkem své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace v nemocnici, potřebuje podporu při rekonvalescenci či zvýšenou ošetřovatelskou péči,
replicas de relojes kterou rodina nedokáže či neumí poskytnout.


Odlehčovací služby jsou určeny:               
• seniorům (starším 65 let) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, případně zdravotního postižení
• osobám se zdravotním postižením (starším 27 let) se ztrátou soběstačnosti, případně se závažnými změnami zdravotního stavu


Omlouváme se, ale odlehčovací službu nejsme schopni poskytnout:
• osobám, jejichž chování by z důvodu psychické poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
• osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence,
• osobám, s  nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např. osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům  nevidomým,
• osobám s mentálním postižením


Zásady poskytované služby (principy):
• úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem,
• individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby,
• respektování vlastního rozhodnutí člověka,
• zachování maximálního soukromí člověka,
• podpora směřující k udržení nezávislosti člověka,
• loajalita a týmový duch v organizaci.


Kdy a kde jsou odlehčovací služby poskytovány:
Služby jsou poskytovány  nepřetržitě - celodenně v Otrokovicích:
Budova B:  Odlehčovací služby - na ulici K. Čapka 1615 - kapacita  4 místa


Délka pobytu:
Délka pobytu je dána potřebami uživatele a pečujících osob, časově je však omezena na maximálně tří měsíce.


Poskytujeme tyto základní služby:
• ubytování
• stravu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle odlehčovací služby:


1. Uživatelům odlehčovací služby je poskytována potřebná podpora a péče po dobu odpočinku pečujících osob, která se co nejvíce podobá péči v domácím prostředí.
• podpora a pomoc je uživateli poskytovaná na základě Individuálního plánu podpory, který zahrnuje všechny oblasti potřeb uživatele, je dojednán s uživatelem a jeho pečující osobou tak, aby byla podpora uživateli poskytována jako v domácím prostředí včetně dodržování jeho zvyklostí a rituálů,
• v průběhu poskytování odlehčovací služby je Individuální plán podpory průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám uživatele.

2. Uživatelé odlehčovací služby, u kterých došlo důsledkem nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace v nemocnici ke snížení schopností, jsou podporování ve zlepšení těchto schopností.
• do péče o uživatele jsou při pobytu zařazovány vhodné formy podpory k udržení jeho schopností v péči o vlastní osobu,replicas relojes zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování,

• pečující personál připravuje pro uživatele vhodné formy aktivit podporujících udržení jeho hybnosti

3. Pečujícím osobám je poskytnuta podpora při návratu seniorů do domácího prostředí.
• pečujícím osobám se dostává během pobytu seniora v odlehčovací službě dostatek informací o možnostech řešení nepříznivé situace seniora a to nejen formou osobního jednání se sociální pracovnicí (poskytnutím poradenských služeb), ale i formou písemně zpracovaného přehledu důležitých informací týkajících se péče o seniory a poskytování terénních a ambulantních služeb SENIORem.


Schválila: Ing. Ivana Vardanová – ředitelka SENIOR Otrokovice
Datum a místo schválení:  Otrokovice, 1.12. 2014  
Touto revizí se nahrazuje dokument: Veřejný závazek – poskytovaná sociální služba Odlehčovací služba ze dne 1.11. 2011.
 

Bližší informace o službě viz odkaz SENIOR B - Domov pro seniory, odlehčovací služba 

Novinky

04.01.2019

Výběrové řízení na pozici personalistka a mzdová účetní

více »

04.01.2019

Jídelní lístek od 7. ledna do 13. ledna 2019

více »

04.01.2019

Kouzelnická show Jana Vaidiše

více »

04.01.2019

Tříkrálový koncert

více »

04.01.2019

Relaxace se světelnými efekty

více »

04.01.2019

Karel Čapek

více »

04.01.2019

Tři králové

více »

04.01.2019

Poděkování firmě BIORA z Hodonína

více »

03.01.2019

Jídelní lístek od 31. prosince do 6. ledna 2019

více »

19.12.2018

Posezení u vánočního stromku

více »

Archiv novinek