Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

Veřejné závazky poskytovaných sociálních služeb


Veřejný závazek pečovatelské služby


Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k  udržení soběstačnosti uživatele.

Cílová skupina
Poskytovaná pečovatelská služba je určena:
• seniorům, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti, nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku nezvládají vlastními silami, případně s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost
• osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), kteří z důvodu zdravotního postižení nezvládají vlastními silami, případně s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost
• seniorům a osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), které potřebují dočasně pomoc druhé osoby, např. z důvodu složité sociální situace či po návratu z nemocnice
• rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a to do 4 let věku těchto dětí

Omlouváme se, ale pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout:
• seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují stálou lékařskou péči nebo specializovanou odbornou péči
• seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči, tj. i v nočních hodinách

Zásady poskytované služby:
• úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem,
• individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby,
• respektování vlastního rozhodnutí člověka,
• zachování maximálního soukromí člověka,
• podpora směřující k udržení nezávislosti člověka,
• loajalita a týmový duch v organizaci.  


Cíle pečovatelské služby


1. Podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech:
• podpora a pomoc je uživateli poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje podrobnosti o způsobu provádění pečovatelských úkonů, plán je dojednáván s uživatelem a zohledňuje způsob života uživatele, na který je zvyklý,
• v průběhu poskytování pečovatelské služby je s uživatelem Individuální plán průběžně přehodnocován, jsou poskytovány ty úkony pečovatelské služby, které vychází z potřeb a přání uživatele,
• časové hledisko provádění pečovatelských úkonů v domácnosti uživatele je předem dohodnuto s uživatelem.


2. Napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí:
• uživatel odebírá od pečovatelské služby pouze ty úkony, které vnímá pro sebe jako potřebné a už je nezvládne sám či s pomocí rodiny vykonávat. 


3. Pomoci překlenout přechodné období, např. při úbytku sil vlivem zhoršení zdravotního stavu, a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě:
• uživatel odebírá úkony pečovatelské služby na přechodnou dobu či příležitostně podle toho, jak skutečně potřebuje.  


Kde je pečovatelská služba poskytována:
• pečovatelská služba své služby poskytuje v domácnostech uživatelů – obyvatelů města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicko,
• pečovatelská služba své služby poskytuje ve střediscích osobní hygieny, která mají svá zázemí v domech s pečovatelskou službou,
• pečovatelská služba své služby poskytuje v DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU v Otrokovicích:
Dům s pečovatelskou službou  Hlavní - TRÁVNÍKY – ulice Hlavní 1161
Dům s pečovatelskou službou Nivy  -    KVÍTKOVICE – ulice Nivy 283


Kapacita pečovatelské služby: terénní 130 uživatelů, ambulantní 2 uživatelé

Časová dostupnost pečovatelské služby:
pondělí – pátek 7.00 hod – 20.00 hod
Na základě vzájemné dohody s uživatelem je možno poskytovat pečovatelskou službu i mimo výše uvedenou dobu, např. o víkendu.

Poskytujeme tyto služby:

Základní sociální poradenství je zaměřeno na osoby, které se dostaly do tíživé životní situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit. Tato služba je poskytována bezplatně.

Základní poskytované činnosti:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti uživatele nebo středisku os. hygieny)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Další nabízené fakultativní služby:
pedikérské služby ve středisku osobní hygieny, dohled nad uživateli, dohled nad užitím léků, přeprava uživatele, manipulace s prádlem, rozmnožování tiskovin, použití vysavače pečovatelské služby, oprava majetku uživatele.

Nárok na bezplatnou pečovatelskou službu mají (s výjimkou nákladů za stravu - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §75, odst. 2):

a) rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a to do 4 let věku těchto dětí
b) účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
c) osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci (neoprávněný výkon vazby či trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců)
d) osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991, Sb., o mimosoudních rehabilitacích (celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců)
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 
Schválila: Ing. Ivana Vardanová – ředitelka SENIORu
Datum a místo schválení:  V Otrokovicích dne 1.3. 2016
Touto revizí se nahrazuje dokument: Veřejný závazek pečovatelské služby  ze dne 1.10.2014

Bližší informace o službě viz odkaz DPS Nivy - Pečovatelská služba


 

Novinky

09.11.2018

SENIOR Otrokovice, p.o., získal Cenu kvality v sociální péči

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici aktivizační pracovník

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici kuchař/ka

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici pracovník/ce v sociálních službách v terénu

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici všeobecná sestra

více »

09.11.2018

Jídelní lístek od 19. listopadu do 25. listopadu 2018

více »

09.11.2018

Ohlédnutí za známou osobností - Jiří Suchý

více »

09.11.2018

Ohlédnutí v čase - 10 let historie SENIORu C

více »

09.11.2018

Víkendová zahradní terapie

více »

Archiv novinek