Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

Veřejné závazky poskytovaných sociálních služeb


Veřejný závazek pečovatelské služby


Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k  udržení soběstačnosti uživatele.

Cílová skupina
Poskytovaná pečovatelská služba je určena:
• seniorům, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti, nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku nezvládají vlastními silami, případně s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost
• osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), kteří z důvodu zdravotního postižení nezvládají vlastními silami, případně s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost
• seniorům a osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), rolex replika  které potřebují dočasně pomoc druhé osoby, např. z důvodu složité sociální situace či po návratu z nemocnice 

• rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a to do 4 let věku těchto dětí

Omlouváme se, ale pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout:
• seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují stálou lékařskou péči nebo specializovanou odbornou péči
• seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči, tj. i v nočních hodinách

Zásady poskytované služby:
• úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem,
• individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby,
• respektování vlastního rozhodnutí člověka,
• zachování maximálního soukromí člověka,
• podpora směřující k udržení nezávislosti člověka,
• loajalita a týmový duch v organizaci.  


Cíle pečovatelské služby


1. Podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech:
• podpora a pomoc je uživateli poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje podrobnosti o způsobu provádění pečovatelských úkonů, plán je dojednáván s uživatelem a zohledňuje způsob života uživatele, na který je zvyklý,
• v průběhu poskytování pečovatelské služby je s uživatelem Individuální plán průběžně přehodnocován, jsou poskytovány ty úkony pečovatelské služby, které vychází z potřeb a přání uživatele,
• časové hledisko provádění pečovatelských úkonů v domácnosti uživatele je předem dohodnuto s uživatelem.


2. Napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí:
• uživatel odebírá od pečovatelské služby pouze ty úkony, které vnímá pro sebe jako potřebné a už je nezvládne sám či s pomocí rodiny vykonávat. 


3. Pomoci překlenout přechodné období,replika

Novinky

04.01.2019

Výběrové řízení na pozici personalistka a mzdová účetní

více »

04.01.2019

Jídelní lístek od 7. ledna do 13. ledna 2019

více »

04.01.2019

Kouzelnická show Jana Vaidiše

více »

04.01.2019

Tříkrálový koncert

více »

04.01.2019

Relaxace se světelnými efekty

více »

04.01.2019

Karel Čapek

více »

04.01.2019

Tři králové

více »

04.01.2019

Poděkování firmě BIORA z Hodonína

více »

03.01.2019

Jídelní lístek od 31. prosince do 6. ledna 2019

více »

19.12.2018

Posezení u vánočního stromku

více »

Archiv novinek