Poskytované služby

V denním stacionáři poskytujeme:


základní činnosti  v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Další nabízené fakultativní služby:

pedikérské služby, holičské a kadeřnické služby, doprava do denního stacionáře
 
V rámci péče o uživatele je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu Bazální stimulace. Součástí nabízených každodenních aktivizačních činností je kognitivní trénink, reminiscence (práce se vzpomínkami), muzikoterapie, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové a taneční aktivity, canisterapie (terapie se psy), hipoterapie (terapie s poníky), snoezelen terapie v multismyslové místnosti.
 
Dále mohou uživatelé využívat služby poskytované v prostorách budovy C: kavárnu Naděje, návštěvy bohoslužeb, knihovnu a podle zájmu navštěvovat připravované kulturní a společenské akce, výlety a mezigenerační setkání.
 
Provozní doba stacionáře:  pondělí – pátek    7.00 hod – 15.30 hod. Dle vzájemné dohody je možno provozní dobu přizpůsobit  požadavkům uživatele.
« zpět

Novinky

18.10.2017

Máme rádi Česko - Středočeský kraj

více »

18.10.2017

Canisterapie

více »

18.10.2017

Poděkování firmě Smaltum s.r.o. Praha 

více »

12.10.2017

Zahradní terapie

více »

12.10.2017

Víkendové podzimní tvoření

více »

12.10.2017

Jídelní lístek od 16. října 2017 do 22. října 2017

více »

12.10.2017

Relaxační muzikoterapie

více »

12.10.2017

Videokavárnička

více »

12.10.2017

Člověče nezlob se!

více »

12.10.2017

Dopoledne s dětmi z MŠ Zahradní

více »

Archiv novinek