Poskytované služby

V denním stacionáři poskytujeme:


základní činnosti  v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Další nabízené fakultativní služby:

pedikérské služby, holičské a kadeřnické služby, doprava do denního stacionáře
 
V rámci péče o uživatele je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu Bazální stimulace. Součástí nabízených každodenních aktivizačních činností je kognitivní trénink, reminiscence (práce se vzpomínkami), muzikoterapie, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové a taneční aktivity, canisterapie (terapie se psy), hipoterapie (terapie s poníky), snoezelen terapie v multismyslové místnosti.
 
Dále mohou uživatelé využívat služby poskytované v prostorách budovy C: kavárnu Naděje, návštěvy bohoslužeb, knihovnu a podle zájmu navštěvovat připravované kulturní a společenské akce, výlety a mezigenerační setkání.
 
Provozní doba stacionáře:  pondělí – pátek    7.00 hod – 15.30 hod. Dle vzájemné dohody je možno provozní dobu přizpůsobit  požadavkům uživatele.
« zpět

Novinky

22.02.2018

Jídelní lístek od 26. února do 4. března 2018

více »

22.02.2018

Vzpomínání v kuchyni: bramboráky

více »

22.02.2018

Pohádka o Sněhurce

více »

22.02.2018

Zabíjačkové zvyklosti

více »

20.02.2018

Vzpomínání v kuchyni: palačinky

více »

16.02.2018

Jídelní lístek od 19. února do 25. února 2018

více »

16.02.2018

Retro časopisy a noviny

více »

16.02.2018

Vědomostní kvíz

více »

16.02.2018

Sobotní předčítání

více »

16.02.2018

Otrokovice dříve a dnes

více »

Archiv novinek