Poskytované služby

Pečovatelské služba je poskytována
pondělí – pátek  7.00 hod – 20.00 hod

Na základě vzájemné dohody s uživatelem je možno poskytovat pečovatelskou službu i mimo výše uvedenou dobu (o víkendech a v době státních svátků).

Poskytované služby:

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • koupel v SOH, v domácnosti uživatele
 • pomoc při použití WC
 • pomoc při péči o vlasy a nehty
Provádí se v domácnostech uživatelů  nebo  ve středisku osobní hygieny.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zajištění stravy
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • donáška vody
 • topení v kamnech, včetně donášky topiva
 • nakupy a pochůzky
 • praní a žehlení prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod uživatele pečovatelem/kou -  pěšky, sanitním vozem nebo služebním vozidlem Pečovatelské služby - doprovod k lékaři, na úřady, do institucí poskytující veřejné služby, na kulturní akce pořádané v Klubu důchodců či SENIORu

Další nabízené fakultativní služby:
pedikérské služby ve středisku osobní hygieny i v domácnosti, jednoduchá úprava vlasů, dohled nad uživateli, doprava uživatele, rozmnožování tiskovin, donáška více porcí jídla do domácnosti, vypůjčka vysavače PS.

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje  bezplatně v rozsahu těchto činností:
 • Poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
 • Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob.
 • Poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, apod.
 • Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.
 • Poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k  zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě.
 • Poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny.
« zpět

Novinky

22.02.2018

Jídelní lístek od 26. února do 4. března 2018

více »

22.02.2018

Vzpomínání v kuchyni: bramboráky

více »

22.02.2018

Pohádka o Sněhurce

více »

22.02.2018

Zabíjačkové zvyklosti

více »

20.02.2018

Vzpomínání v kuchyni: palačinky

více »

16.02.2018

Jídelní lístek od 19. února do 25. února 2018

více »

16.02.2018

Retro časopisy a noviny

více »

16.02.2018

Vědomostní kvíz

více »

16.02.2018

Sobotní předčítání

více »

16.02.2018

Otrokovice dříve a dnes

více »

Archiv novinek