Přehled služeb

V domově pro seniory a u odlehčovací služby poskytujeme:
 
Ubytování
(zahrnuje bydlení, úklid,  praní a drobné opravy prádla, úhrada energií)
Ubytování se poskytuje v obytných jednotkách (garsonka). Každá obytná jednotka je standardně vybavena nábytkem SENIORu, dále má vlastní kuchyňskou  linku, koupelnu (umyvadlo, sprchový kout, WC) a balkon.  Uživatelé si mohou dovybavit obytné jednotky drobným nábytkem, elektrospotřebiči (např. televizor, radiopřijímač, lampička)  a předměty osobní povahy (obrázky, fotky, květiny, drobné nádobí).  Koncesionářské poplatky za vlastní TV nebo rádio si hradí uživatelé ze svých prostředků. V pokojích  je domácí telefon pro rychlé přivolání personálu.

Praní, žehlení a drobné opravy prádla
K základním službám patří praní, žehlení a  drobné opravy osobního prádla.
 
Úklid
Běžný úklid obytných jednotek je prováděn každodenně s ohledem na potřeby uživatelů. Mytí oken a praní záclon je prováděno zpravidla čtvrtletně. Společné prostory jsou uklízeny a udržovány každodenně.
 
Stravování
Strava je přizpůsobena svým složením věku a zdravotnímu stavu uživatelů a je součástí poskytovaných služeb. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a to v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho jídla vedlejšího (svačina). Vyžaduje-li to zdravotní stav uživatele, je připravována dietní strava.
 
Pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele
Jedná se zejména o pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a vysvlékání, obouvání a zouvání,  pomoc při chůzi a pohybu. Způsob pomoci a četnost potřebných úkonů týkajících se hygieny je dojednána s uživatelem.
 
Pomoc při osobní hygieně
Je zajišťována  dle potřeb a zvyklostí uživatele. Způsob pomoci a četnost potřebných úkonů týkajících se hygieny je dojednána s uživatelem.
 
Ošetřovatelská a zdravotní péče
Zařízení poskytuje uživatelům nepřetržitě 24 hod. denně ošetřovatelskou péči odpovídající jejich potřebám. Zdravotní péče je poskytována denně v době od 6 do 22 hodin, na základě indikace lékaře, doplatky za léky si hradí uživatelé ze svých prostředků. Součástí péče je i základní rehabilitační ošetřování.
 
Zajištění lékařské péče
Po přijetí do zařízení mají uživatelé možnost registrace u praktického lékaře zařízení nebo mohou zůstat zaregistrováni u svého praktického lékaře. Dále dochází do zařízení psychiatr, psychoterapeut a psycholog. Dle potřeby jsou uživatelé odesíláni na  odborná vyšetření. V případě nepříznivého zdravotního stavu uživatele lze zajistit přepravu sanitním vozem, příp. doprovod na odborné vyšetření.

Základní sociální poradenství
Sociální poradenství vedoucí k rozvoji, udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění je poskytováno sociální pracovnicí zařízení v pracovní dny, bezplatně.
 
Obstarávání osobních záležitostí
Sociální pracovnice pomáhá uživatelům při obstarávání osobních záležitostí na úřadech, poště, peněžních ústavech apod. Dále jsou obstarávány dle přání a potřeby nákupy s donáškou na pokoj, případně je poskytován doprovod uživatele na nákup či úřad.

Kulturní vyžití
Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů uživatelů. V průběhu celého roku vytváříme příležitosti ke kulturnímu a společenskému vyžití.

Zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
Představují nabídku volnočasových aktivit, při kterých dochází k podpoře vlastních zájmů uživatelů, k uspokojení pocitu užitečnosti,  k upevnění motorických schopností a trénování paměti.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
Pořádáme akce, na které zveme vrstevníky z ostatních sociálních služeb SENIORu a rodinné příslušníky uživatelů a podporujeme uživatele v kontaktu s nimi. Uživatelé navštěvují v doprovodu zaměstnanců běžně dostupné služby i mimo zařízení.
Vše při zachování přirozené vztahové sítě, uplatňování práv a oprávněných zájmů a respektování lidské důstojnosti každého uživatele.

Ostatní nabízené služby
Dále mohou uživatelé využívat následující služby za úhradu: kadeřnictví, holičství, pedikúra, masérské služby, doprava uživatele osobním vozem zařízení (soukromé účely), kopírování tiskovin,  nákup potravin v  obchodě v přízemí budovy A.
« zpět

Novinky

09.11.2018

SENIOR Otrokovice, p.o., získal Cenu kvality v sociální péči

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici aktivizační pracovník

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici kuchař/ka

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici pracovník/ce v sociálních službách v terénu

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici všeobecná sestra

více »

09.11.2018

Jídelní lístek od 19. listopadu do 25. listopadu 2018

více »

09.11.2018

Ohlédnutí za známou osobností - Jiří Suchý

více »

09.11.2018

Ohlédnutí v čase - 10 let historie SENIORu C

více »

09.11.2018

Víkendová zahradní terapie

více »

Archiv novinek