Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

Aktivity

Kulturní a společenské aktivity v pobytových službách SENIORu B – domov pro seniory, odlehčovací služba:
Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Uživatelé, kteří mají zájem se aktivně podílejí na přípravách kulturních akcí a zapojují se do organizování volnočasových aktivit, např. hraním na hudební nástroje při hudební hodince. Připravujeme například:
  • kulturní vystoupení dětí z mateřských, základních i uměleckých škol
  • pravidelné posezení s písničkou k poslechu i tanci
  • besedy se zajímavými lidmi
  • sportovní akce
  • výlety.

Volnočasové aktivity v pobytových službách SENIORu B:

Ergoterapie - zájemci se zde věnují rukodělným činnostem. Zejména ručním pracím, nejrůznějším výtvarným technikám, ubrouskové technice, malují na hedvábí atd. Motivací k této tvořivé činnosti je  radost z vlastního díla. Výrobky z dílny ergoterapie jsou k vidění pro veřejnost na pravidelných výstavách.
 

Pohybové aktivity - zájemci o pohyb mají možnost 1x týdně navštívit v tělocvičně skupinové cvičení při  hudbě. Zájem je  o  cvičení na posilovacích strojích umístěných ve společných prostorách budovy nebo o jízdu na rotopedu. Dále probíhá 1x týdně cvičení jógy.
 
Hudební hodinka - tematické hudební setkání jsou věnována vždy určitému hudebnímu žánru či některému ze slavných hudebních skladatelů. Na programu je poslech reprodukované hudby. Uživatelé si i rádi společně zazpívají známé lidové a národní písně.

Pečení moučníků - nadšenci kulinářského umění se scházejí, aby upekli nejen pro sebe, ale i pro ostatní uživatele nejrůznější moučníky a sladkosti.

Půjčování knih - přátelé četby mají možnost půjčovat si knihy v naší knihovně - pobočce Městské knihovny Otrokovice, ve které  1x za měsíc obměňuje  knihovnice dle přání našich uživatelů výběr knih. Časopisy a „románky“ jsou dostupné stále.

Trénování paměti - skupinová setkání, kde se zábavnou formou pracuje s pamětí, pomocníky jsou nejrůznější křížovky, přesmyčky, přísloví a mnemotechnické pomůcky, kterými se procvičuje paměť.

Reminiscence -  práci se vzpomínkami se věnujeme jak při individuální práci s uživatelem, tak i při skupinových setkáních. Cílem setkávání je především příjemné strávení času nad vzpomínkami, které se zúčastněným vybavují v návaznosti na dobové předměty, fotografie a vyprávění ostatních účastníků skupiny.


Další aktivity:

„Besedy s obyvateli“ – ředitelka se sociální pracovnicí a ostatním personálem SENIORu informují uživatele na pravidelných setkáních o aktuálních tématech týkajících se poskytování sociálních služeb, diskutují o právech, případně povinnostech uživatelů i poskytovatele a reagují na dotazy uživatelů.

Pro věřící uživatele jsou zajištěny pravidelné  římskokatolické bohoslužby 1x měsíčně, na přání uživatelů je zprostředkována návštěva duchovního  na pokojích.
 
Návštěvy dobrovolníků - dle přání uživatelů je mohou navštívit  dobrovolníci – podrobněji viz. odkaz DOBROVOLNÍCI. 

« zpět

Novinky

22.02.2018

Jídelní lístek od 26. února do 4. března 2018

více »

22.02.2018

Vzpomínání v kuchyni: bramboráky

více »

22.02.2018

Pohádka o Sněhurce

více »

22.02.2018

Zabíjačkové zvyklosti

více »

20.02.2018

Vzpomínání v kuchyni: palačinky

více »

16.02.2018

Jídelní lístek od 19. února do 25. února 2018

více »

16.02.2018

Retro časopisy a noviny

více »

16.02.2018

Vědomostní kvíz

více »

16.02.2018

Sobotní předčítání

více »

16.02.2018

Otrokovice dříve a dnes

více »

Archiv novinek