Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

SENIOR OTROKOVICE


Práce se vzpomínkami

 

Práci se vzpomínkami se věnujeme v SENIORu jak při individuální práci s uživatelem, tak i při skupinových setkáních v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a v denním stacionáři. Při vzpomínání používáme různých vzpomínkových předmětů ke vhodné smyslové stimulaci seniorů.

 

Cílem reminiscenčních setkání se seniory je především příjemné strávení času nad vzpomínkami, které se zúčastněným vybavují v návaznosti na osobní předměty, fotografie, vyprávění ostatních účastníků skupiny či při pobytu v tematické místnosti vybavené dobovými předměty a nábytkem nazvané „obýváček“ nebo v odpočinkové místnosti denního stacionáře, kde se nachází naše sbírka reminiscenčních předmětů.

 

Především v péči o osoby s demencí využíváme sepsaný životní příběh uživatele, při jehož tvorbě úzce spolupracujeme s jejich rodinný příslušníci. Jsou to oni, kteří zaznamenávají životní události svého blízkého, které znají zejména z jeho dřívějšího vzpomínání. Pečujícímu týmu pomáhá znalost životního příběhu při rozpoznání potřeb seniora, v lepším pochopení jeho chování a v umění se vcítit do jeho vnímání.

  

PROJEKT BOHATSTVÍ VZPOMÍNEK v SENIORu

Projekt si klade za cíl pracovat se vzpomínkami záměrně  a využívat je ke zvyšování kvality života našich seniorů  metodou zvanou reminiscence. Tato metoda zahrnuje široké spektrum interaktivních, tvořivých a výrazových aktivit, které jsou součástí projektu a realizují se u nás v období: podzim 2012 – podzim 2014. Projekt využívá při vzpomínání se seniory nejen vyškolených pracovníků SENIORu, ale i ostatních dostupných komunitních zdrojů, např. dobrovolníků, praktikantů, dětí z MŠ, ZŠ, místních historiků, knihovníků, apod. a vede k rozvoji mezigenerační spolupráce.

Projekt zahrnuje 4 základní okruhy aktivit:

 

Setkávání generací

Tvorba vlastní sbírky reminiscenčních pomůcek a tematizace prostředí

Dramatizace vzpomínek – reminiscenční divadlo a tematické výstavy 

 

Další reminiscenční aktivity přispívající k individualizaci péče


Novinky

20.10.2017

Jídelní lístek od 23. října 2017 do 29. října 2017

více »

20.10.2017

Ohnivý říjen ve znamení flamenga

více »

20.10.2017

Canisterapie s jezevčíky

více »

20.10.2017

Vzpomínání na téma: prezidenti našeho života

více »

20.10.2017

Vzpomínání v kuchyni: škvarkové pagáčky

více »

20.10.2017

Muzikoterapie - Naďa Urbánková

více »

20.10.2017

Vzpomínání na téma: křížaly

více »

20.10.2017

Turnaj v šipkách

více »

18.10.2017

Máme rádi Česko - Středočeský kraj

více »

18.10.2017

Canisterapie

více »

Archiv novinek