Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

SENIOR OTROKOVICE


Práce se vzpomínkami

 

Práci se vzpomínkami se věnujeme v SENIORu jak při individuální práci s uživatelem, tak i při skupinových setkáních v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a v denním stacionáři. Při vzpomínání používáme různých vzpomínkových předmětů ke vhodné smyslové stimulaci seniorů.

 

Cílem reminiscenčních setkání se seniory je především příjemné strávení času nad vzpomínkami, které se zúčastněným vybavují v návaznosti na osobní předměty, fotografie, vyprávění ostatních účastníků skupiny či při pobytu v tematické místnosti vybavené dobovými předměty a nábytkem nazvané „obýváček“ nebo v odpočinkové místnosti denního stacionáře, kde se nachází naše sbírka reminiscenčních předmětů.

 

Především v péči o osoby s demencí využíváme sepsaný životní příběh uživatele, při jehož tvorbě úzce spolupracujeme s jejich rodinný příslušníci. Jsou to oni, kteří zaznamenávají životní události svého blízkého, které znají zejména z jeho dřívějšího vzpomínání. Pečujícímu týmu pomáhá znalost životního příběhu při rozpoznání potřeb seniora, v lepším pochopení jeho chování a v umění se vcítit do jeho vnímání.

  

PROJEKT BOHATSTVÍ VZPOMÍNEK v SENIORu

Projekt si klade za cíl pracovat se vzpomínkami záměrně  a využívat je ke zvyšování kvality života našich seniorů  metodou zvanou reminiscence. Tato metoda zahrnuje široké spektrum interaktivních, tvořivých a výrazových aktivit, které jsou součástí projektu a realizují se u nás v období: podzim 2012 – podzim 2014. Projekt využívá při vzpomínání se seniory nejen vyškolených pracovníků SENIORu, ale i ostatních dostupných komunitních zdrojů, např. dobrovolníků, praktikantů, dětí z MŠ, ZŠ, místních historiků, knihovníků, apod. a vede k rozvoji mezigenerační spolupráce.

Projekt zahrnuje 4 základní okruhy aktivit:

 

Setkávání generací

Tvorba vlastní sbírky reminiscenčních pomůcek a tematizace prostředí

Dramatizace vzpomínek – reminiscenční divadlo a tematické výstavy 

 

Další reminiscenční aktivity přispívající k individualizaci péče


Novinky

04.01.2019

Výběrové řízení na pozici personalistka a mzdová účetní

více »

04.01.2019

Jídelní lístek od 7. ledna do 13. ledna 2019

více »

04.01.2019

Kouzelnická show Jana Vaidiše

více »

04.01.2019

Tříkrálový koncert

více »

04.01.2019

Relaxace se světelnými efekty

více »

04.01.2019

Karel Čapek

více »

04.01.2019

Tři králové

více »

04.01.2019

Poděkování firmě BIORA z Hodonína

více »

03.01.2019

Jídelní lístek od 31. prosince do 6. ledna 2019

více »

19.12.2018

Posezení u vánočního stromku

více »

Archiv novinek