Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

SENIOR OTROKOVICEZásady poskytování sociálních služeb
příspěvkové organizace  SENIOR Otrokovice

 1. Úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
  Plně respektujeme hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení, náboženství nebo přínos pro společnost. Snažíme se bez předsudků porozumět emocím a motivům druhého člověka.

 2. Individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby
  Poskytovaná sociální služba je vždy nastavena tak, aby zohledňovala individualitu člověka. Potřeby a  přání  jsou naplňovány s   aktivním přispěním uživatele  podle jeho aktuálních schopností a představ.

 3. Respektování vlastního rozhodnutí člověka
  Usilujeme o to, aby uživatelé služeb mohli v co největší míře vést život podle vlastních pravidel a mít možnost zvolit si své chování a způsob života. Autonomie pro nás neznamená schopnost uživatele zvládat to nebo ono, ale hlavně možnost rozhodovat se, vybrat si a zůstat „pánem svého života“.

 4. Zachování maximálního soukromí člověka
  Zachováváme v maximální možné míře soukromí uživatelů služeb  a  v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost, týkající se jejich osobních údajů.

 5. Podpora směřující k udržení nezávislosti člověka
  Uznáváme a poskytujeme takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb zůstávali co nejdéle součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem života, využívat instituce poskytující služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti a schopnosti.

 6. Loajalita  a  týmový duch v organizaci
  Při  naplňování poslání organizace vystupujeme jednotně, jako členové organizace nikoliv jako fyzické osoby.  Jsme v jednom pracovním týmu, který  společně usiluje o naplnění vytýčených cílů. Respektujeme rozhodnutí schválená v rámci organizace a řídíme se vnitřními předpisy a dokumenty organizace, svým chováním nepoškozujeme pověst a zájmy organizace.

Výše uvedené zásady  vznikly týmovou spoluprácí vedení příspěvkové  organizace SENIOR Otrokovice a zaměstnanců všech poskytovaných sociálních služeb. Zásady byly přijaty a schváleny vedením organizace jako základní pravidla, kterými se při své práci řídí všichni zaměstnanci.

V Otrokovicích, dne 1. 8. 2008
Ing. Vardanová Ivana
ředitelka organizace


Novinky

09.11.2018

SENIOR Otrokovice, p.o., získal Cenu kvality v sociální péči

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici aktivizační pracovník

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici kuchař/ka

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici pracovník/ce v sociálních službách v terénu

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici všeobecná sestra

více »

09.11.2018

Jídelní lístek od 19. listopadu do 25. listopadu 2018

více »

09.11.2018

Ohlédnutí za známou osobností - Jiří Suchý

více »

09.11.2018

Ohlédnutí v čase - 10 let historie SENIORu C

více »

09.11.2018

Víkendová zahradní terapie

více »

Archiv novinek